Osd Organik Gübre

Solucan Gübresi Hakkında Herşey

Sık Sorulan Sorular

Solucan gübresi bir çeşit doğal organik gübredir. Solucanlar, toprağa atılan ve çürümeye başlayan bitki artıklarını, gece toprağın içinde açtıkları kanallara taşıyarak beslenirler. Beslenmeleri sonucunda dışkılarından humus oluşur ve oluşan bu humus toprak verimliliğinin artmasında önemli rol oynar. Bahçe toprağının 1 m2’ sinde ortalama 400 adet solucan bulunur ve bu solucanlar bir yılda 2,5 kg humus üretirler.

Solucan gübresi bulunan toprakta solucanlar, her zaman yeni kanallar açarak toprağın sürekli havalanmasını ve yağmur sularının birikmesini sağlarlar. Ayrıca toprağın su tutma kapasitesini arttırıp, toprakta yetişen bitkilerin zararlı bakterilere karşı direncini yükseltirler. Bunun yanı sıra tamamen doğal olan solucan gübresi bitkilere karşı toksik etki yapmaz ve bünyesinde yabancı ot tohumu barındırmaz; toprağın strüktürünü düzenlemeye de yardımcı olur.

• Solucanlar, toprağın yapısını, verimliliğini ve bitki üretimini önemli ölçüde etkilemektedirler. Beslenmeleri ve galeri açma aktiviteleri yoluyla toprağın dengesini olumlu yönde geliştirebilir, suyun toprağa nüfuzunu artırabilir, yüzeye uygulanan organik madde, kireç ve gübrelerin toprakla karışımını hızlandırabilir ve toprak gözenekliliğini artırabilirler. Bunun yanında bitki kök gelişimini destekledikleri, kök hastalıkları oranını önemli ölçüde düşürdükleri, çayır ve ürün rekoltesi ile tahıl kalitesini artırdıkları yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır [Kaynak makale: Mısırlıoğlu, M., 2011. Toprak Solucanları Biyolojileri, Ekolojileri ve Türkiye Türleri. Ankara: Nobel Yayınları, No: 1636, s 20-92]

• Az miktarda kullanıldıklarında bile bitkilerin gelişmelerini önemli ölçüde artıran vermikompost gerek çiçekçilikte, gerekse meyve ve sebze yetiştiriciliğinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Vermikompost, toprağa kazandırdığı besin elementleriyle bitkilerin yalnız sağlıklı, kaliteli ve verimli olmalarını sağlamakla kalmaz, hümik asit ve büyüme hormonlarıyla gelişmelerini de düzenler. Daha da önemlisi mikrobiyal aktivite ve mikrobiyal biyomass düzeylerini artırarak toprak verim ve kalitesinin yükselmesini sağlamakla birlikte toprak kaynaklı hastalık ve zararlıların neden olduğu tahribatı da önemli ölçüde önlemektedir [Kaynak makale: Arancon, N. and Edwards C.A., Effects of vermicomposts on plant growth International Symposium Workshop on Vermitechnology]

• Yapılan araştırmalar, vermikompost uygulanan topraklarda yetiştirilen bitkilerin, hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli olduğunu göstermektedir. Vermikompostun bitkiler üzerindeki antibakteriyel ve antifungal etkisi, özellikle solucanların çeşitli nedenlerle vücutlarından dışarı salgıladıkları sölom sıvısından kaynaklanmaktadır. Aylarca bulundukları ortama, dolayısıyla vermikomposta karışan sölom sıvısının yapısında bulunan aglütinin, fetidin, lumbricidin ve kitinaz gibi enzimler ve proteinler bazı fungus, bakteri ve yapısında kitin maddesi bulunan zararlılara karşı etki göstermekte, böylece birçok hastalığın ve zararlının olumsuz etkisini zayıflatmaktadır [Kaynak makale: Wang, C., Sun, Z-J. and Zheng D., 2006. Research advance in antibacterial immunity ecology of earthworm. The Journal of Applied Ecology, 17(3), 525].

Nemi uzun süre tutar ve gerektikçe bitkiye aktarır.

Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve çiçekli süs bitkilerinde organik gübre olarak toprağın verimini artırmak (toprağı canlandırmak) için kullanılır.

Solucan gübresi % 100 doğaldır. Hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmamakta ve kokusu bulunmamaktadır. Mikrobiyal bir gübre olma özelliğine sahiptir. Mikroorganizmalar ve bakteriler sürekli gübrenin içinde yaşamaktadırlar. Çevre dostu olması sebebi ile suyu, havayı, toprağı kirletmez. Yabancı ot tohumu içermez.

• Solucan Gübresi, simbiyotik bakteri (Rhizobium) ve asimbiyotik mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan bakteri (Azotobakter) ve mikoriza mantarlarını içerir [Kaynak makale: Anonim, 2009. Bionat Üstün Nitelikli Solucan Gübresi, broşür, Agrostar, Antalya]. Bu özellikleri ile toprağın canlı yapısına hareketlilik kazandırırlar. Mikro organizmalar, toprak içinde bulunan ancak bitki tarafından alınamayan besin maddelerini parçalayarak, alınabilir hale dönüştürürler.

• Ayrıca azot fikse eden bakteriler, havadaki azotun toprağa kazandırılmasını sağlayarak bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Solucanların salgı maddeleri, enzimlerin üretim sürecinde dışkılarına karıştığından, çok sayıda enzim, vitamin, aminoasit, büyüme hormonu gibi maddeler içermektedir. Bunlar, bitkinin daha hızlı gelişmesini ve olumsuz çevre şartlarına karşı dirençli olmalarını sağlamaktadır. Seçilmiş bazı özellikler aşağıdaki gibidir.

• Granül yapısı nedeniyle toprak strüktürünü düzenler, havalanmayı sağlar, su tutma kapasitesini artırır.

• Bünyesinde bulunan çok sayıda bakteri, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet ederek bitkilerin direncini artırır.

• Yabancı ot tohumu içermezler.

• Tamamen doğaldırlar ve bitkilere karşı toksik etki yapmazlar.

• Organik olduğundan toprak pH’sı, toprak strüktürü gibi özelliklerin düzenlenmesini sağlar ve toprağa yarayışlılığı uzun sürelidir.

Solucan Gübresi Kullanımı, Solucan gübresi ekim veya dikim dönemlerinden önce toprağa uygulanarak toprakla inkübasyonu sağlanmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda, tarım alanlarında bazı bitki türlerine uygulanması gereken solucan gübresi miktarları belirlenmiştir. [Kaynak makale: Anonim, 2009. Bionat Üstün Nitelikli Solucan Gübresi, broşür, Agrostar, Antalya]

Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Kırmızı kaliforniya solucanları hem erkek hem dişi üreme organlarını birlikte bulundururlar, yani çift üreme organları vardır. Uygun şartlarda, yani ılık ve nemli gece boyunca ortalama 20-25 derece sıcaklıkta çiftleşir ve çiftleşme sırasında bol miktarda mukus salgılayarak sperm transferi gerçekleştirirler. Çiftleşme sonrasında kokonlar oluşur, kokonlar mercimek tanesi büyüklüğünde ve limona benzer. Solucanlar uygun şartlarda bir yılda ortalama 16-20 katına kadar çoğalabilirler. Solucanların oluşturduğu kokonlardan ortalama 3 hafta içinde beyaz renkte ve 2 mm boyunda minik solucanlar çıkmaya başlar. Yumurtadan yeni çıkmış olan solucanlar ortalama 2 ay içerisinde cinsel olgunluğa ulaşır ve yavru yapmaya başlar. Ortam sıcaklığı 20-25 derecede sağlandığı sürece üremeye devam ederler. Kaliforniya solucanları ortalama 4-5 yıl yaşarlar. Yetişkin bir solucanın ortalama ağırlığı 0,8-1 gr arasındadır, ortalama günde kendi ağırlıkları kadar besin tüketirler ve kendi ağırlıklarının yarısı kadar organik solucan gübresi üretirler.

• Toprak ve toprak üstü solucanları Annelida şubesinin Oligochaeta sınıfına ait Lumbricidae familyası içinde yer alırlar. 2 cm. den küçük olanı da 7 m büyüklüğünde olanı da kaydedilmiştir.

• Gözleri ve kulakları yoktur. Ancak duyu hücreleriyle ısıya, ışığa ve ses titreşimlerine çok duyarlıdırlar.

• Kültürde yaygın kullanılan solucanlarda sperm alışverişi yapılıp döllenmeyle ideal şartlarda 4-7 günde ilk kokon(yumurta) üretimi başlar.

• Bir yetişkin solucan ortalama günde 0,19-0,40 kokon(yumurta) bırakır. (Ayda 5.7 ila 12 adet yumurta)

• Bir kokon 10 yavruya kadar bulundurabilir. (bir yetişkin solucan ayda 57 ila 120 solucan çıkarabilir)

• Net üretimleri günlük 1,4 canlı yavru civarındadır.

• Döngüsü en hızlı olan solucan kültürü türlerinde 21-23 gün inkübasyon(kuluçka) süresi vardır.

• Yavrular kokonu(yumurtayı) terk ettikten ve ortamda beslenmeye başladıktan sonra 40-60 günde üreyebilecek olgunluğa gelirler. Yani doğan her yavru, 40 ila 60 gün sonra, doğurabilecek yetişkinliğe ulaşmış olur.

• Tüm bu akademik bilgilerin ışığında kabaca söylemek gerekirse, ticari işletmelerde genel olarak 60 günde solucan sayısı iki katına çıkar. Şartlar çok kötü olursa yumurta bırakılmasıyla yavru çıkışı arası 100 günden fazla sürebilir. Olgunluğa kadar geçen toplam sürenin ise 200 günü geçmesi olasıdır. Eldeki atık organik maddeye, iklim ve coğrafyaya bağlı olarak solucan endüstrisine girmiş onlarca tür vardır. Bu konuda araştırmalar ilerledikçe ticari sektörde, bilimsel çalışmalarda, yerel kullanımlarda yeni türler hızla uygulamaya intikal etmektedir.

• Ticari amaçla dünyada en yaygın kullanılan türler kırmızı solucanlar olarak bilinen Eisenia fetida, ve bu türden ancak laboratuar çalışmasıyla ayırt edilebilen Eisenia andrei’dir. ESENCAN olarak adlandırdığımız bu türler dünyada ılıman iklimler esas olmak üzere, çok ağır şartların olduğu kuşaklar hariç her yerde bulunurlar. Doğal ortamlarda ve tarımsal alanlarda, hayvan gübrelerinde ve hayvan dışkılarının bitkisel döküntülerle karışarak oluşan yığınlarda yaşarlar.

Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Yeryüzündeki bütün toprak solucanları organik maddeleri kompostlaştırabilmektedir. Ancak Eisenia fetida, Dendrobaena veneta, Lumbricucus rubellus, Eudrilus eugeniae, Perionyx excavatus ve Perionyx hawayana türleri diğerlerine oranla çok daha hızlı besin tüketmesi, daha yüksek üreme ve populasyon artış oranlarına sahip olması, çok farklı iklim ve çevre koşullarına kolay adapte olabilmeleri nedeniyle tercih edilmektedir [Kaynak makale: Ferreira ME, Cruz MCP, da Da Cruz MCP., 1992. Effects of compost from municipal wastes digested by earthworms on the dry matter production of maize and on soil properties. Cientifica Jaboticabal, 20 (1), 217-226] Adı geçen altı türden ticari olarak en yaygın üretimi yapılanları Eisenia fetida ve Lumbricus rubellus’tur. [Kaynak makale: Asan, A., 1993. Toprak oluşumunda Biyolojik Faktörler, Ekoloji, Temmuz-AğustosEylül Sayı: 8, 36-38]

Solucan gübresi, en iyi şekilde Kırmızı Kaliforniya solucanlardan elde edilir, bu tür toprağa yerleşmek için çözünmüş bir ortam tercih eder, koruması oldukça kolaydır. Bitki atığı, bileşim, ve organik yerlerden beslenen solucanlar normal solucanlara nazaran daha zengin kalıp üretirler. Bahçe toprağında kırmızı solucan bulunmaz, kırmızı solucanları çözünmüş madde, çürüyen yerlerde ve diğer organik ortamlarda görülür, ama asıl sorun onları tanımlayabilmektir. Solucan ve solucan gübresi üretme tenekeleri koku yapmaz, bu yüzden iç mekanda tüm sene boyunca solucanları bulundurabilirsiniz.

Mutfak artıklarını değerlendirme ve çocuklarınızı oyalamak için bu solucan çiftliği oldukça etkin bir yöntemdir. Doğru yöntem ve doğru solucan türünü seçerseniz, onları düzgünce beslerseniz, bahçeniz için yeterince solucan gübresi elde edersiniz.
Solucan gübresi için kullanılan solucan türlerini bilmenizde fayda vardır. Solucan gübresi işinde başarılı olabilmek için, her tür solucan için nelerin gerektiğini bilmeniz gerekir.
Yaklaşık 4.400 farklı solucan türü tespit edilmiştir. Bunlar hayvan sınıflandırma bölümleri doğrultusunda sınıf, cins, türlerine göre gruplandırılmışlardır.

Bu sınıflandırmalar, vücut rengi, şekli, boyutu gibi fiziksel özellikler ve toprakta oyuk açma biçimi, gıda tercihleri gibi ekolojik fonksiyonlar göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

• Küçük kırmızımsı / kahverengi solucan, 1,5-2,5 inç uzunluğunda.
• Toprağın üst katmanında yaşar.
• Büyük miktarda ayrışan bitki örtüsü (detrit) materyalini yer. Besin / gün olarak ağırlıklarının 1 / 2’sini yiyebilirler.
• Solucan gübresi için en yaygın kullanılan solucan türüdür. Diğer türlere göre aşırı nem ve sıcaklığa dayanaklıdır.
• Her bir yetişkin solucan haftada 3.8 koza üretir.
• Her koza 8-20 yumurta içerir, ancak ortalamada sadece 3.3 solucan çıkar.
• Kuluçka süresi yaklaşık 3 haftadır.
• Cinsel olgunluğa 53-76 günde ulaşır.
• Yumurtadan olgunluğa kadar 85-149 gün geçer.
• İdeal sıcaklık 21-27 ° C arasında değişir.
• Minimum sıcaklık: 4 ° C, Maksimum Sıcaklık:35° C
• Nem içeriği % 43-90 arasında değişir.
• pH seviyeleri 5-9 arasıdır.
• Yüksek protein beslenmeyi tercih eder.
• Kullanımı son derece toleranslı ve en geniş beslenme ürün yelpazesine sahiptir.
• Ayrıca iyi bir tatlı su balığı yem solucanıdır.

• Genellikle 15 santim uzunluğundadır.
• İyi bir solucan gübresi ve balık yemi solucanıdır.
• Cinsel olgunluğa 35-51 günde ulaşır.
• 24° C -30° C sıcaklık tercih edilir fakat 7° C -32° C arası sıcaklıkları tolere edebilir.
• Aşırı soğuk ortamları tolere edemez.

• Büyük solucandır, daha derinde yaşar.
• Yüksek karbon sever: protein beslenmesi.
• Daha yavaş üreme, daha kısa ömür.
• Haftada yetişkin başına 1,6 koz, koza başına 1,1 solucan.
• Haftada bir yetişkin başına 1.4 net solucan üretimi.
• Yumurtadan cinsel olgunluğa 85 günde ulaşır.

• Beslenme zamanında yüzeye çıkan derin solucanlardır.
• Oyuklar yarı kalıcıdır, oyuklar 2 metreye kadar olabilir.
• Toprağı havalandırmaya yardımcı olur ve su tutma oranını artırır.
• Solucan gübresi üretimi için uygun değildir; balık yemi olarak daha iyidir.

Herhangi Bir Sorunuz mu Var?
7/24 Ulaşabilirsiniz.